Organització

El I Congrés Internacional DOTS a l’Àgora està constituït per un  Comitè Científic i un Comitè Organitzador i es pretén dur a terme el congrés de forma bianual.