Presentació de pòsters

Obert el període d’enviament de pòsters

Els pòsters serveixen per presentar dissenys de recerca, models d’intervenció, projectes i resultats de recerques i projectes en curs. Sobre aquest tema, els autors/es han de considerar:

Per presentar el pòster al congrés, cal enviar també el següent document omplert:

 1. S’acceptaran pòsters originals que no s’hagin publicat prèviament per altres mitjans.
 2. La data límit per a enviar el pòster serà el dia 21 de març del 2021 a les 23:59h.
 3. La temàtica dels pòster presentats s’acollirà a una de les següents propostes:
  • Reptes en l’educació dels joves.
  • Joves i pandèmia.
  • Educació dels joves en temps de confinament.
  • Com gestionar les necessitats socials, emocionals, dels joves durant el confinament.
  • Compromís social dels joves.
  • Joves i solidaritat.
  • Apoderament dels joves.

Aquells pòsters que no s’ajustin a cap de les temàtiques anteriors, podran ser rebutjats pel Comitè Científic.

 1. D’entre tots els pòsters acceptats, se seleccionaran els que s’exposaran en les dues sessions de pòsters del congrés (els dies 28 i 30 d’abril) i els que seran publicats al web del congrés.
 2. La decisió per part del Comitè Científic dels pòsters que s’exposaran a les sessions del congrés, serà inapel·lable.
 3. El Comitè Científic es posarà en contacte amb l’autor que hagi fet l’enviament del pòster per a comunicar-li si el seu pòster ha estat seleccionat per a la sessió d’exposició de pòsters dels dies 28 o 30 d’abril o bé per a la publicació al web del congrés i donar-li les pertinents instruccions:
  • En cas de ser seleccionat per a exposar, un dels autors del pòster es compromet a realitzar l’exposició del mateix, el dia i hora indicats pel Comitè. L’exposició tindrà una durada de 5 minuts i posteriorment hi haurà una sessió de preguntes (15 minuts aproximadament) juntament amb la resta de ponents dels pòsters, a la qual també hi haurà d’estar present.
  • En cas de no ser seleccionat per alguna de les sessions d’exposició de pòsters, els autors del pòster es comprometen a realitzar una audiogravació o videogravació d’uns 3-5 minuts del seu pòster per tal que sigui inclosa al web del congrés.
 4. És obligatori que com a mínim, l’autor que presenti el pòster, estigui inscrit al congrés com a molt tard, el dia 24 d’abril de 2021.

FORMAT DELS PÒSTERS

 

 1. Els pòsters es presentaran en format electrònic i s’hauran de presentar utilitzant la plantilla del congrés que trobareu en aquest enllaç.
 2. Es limita a 5 el nombre màxim d’autors per pòster. En negreta s’haurà d’indicar el nom de l’autor que defensarà el pòster.
 3. El nom dels autors haurà d’aparèixer seguint l’estructura: COGNOM/S, nom, separat per un punt i com entre els diferents autors (ex: GARCÍA, Sofia; Martínez-López, Juan).
 4. L’autor que faci la presentació o gravació del pòster haurà de sortir subratllat al pòster.
 5. L’odre en què figurin els autors al pòster, serà el mateix que s’utilitzarà per a l’expedició de certificats.
 6. A l’autor que faci la presentació del pòster i estigui prèviament inscrit al congrés, se li expedirà també un certificat d’assistència al congrés.
 7. Cal que els autors indiquin les seves afiliacions.
 8. És obligatori que un dels autors inclogui el seu correu-e per què qualsevol persona interessada en el pòster pugui posar-se en contacte amb els autors. Per a fer-ho, cal que l’autor en qüestió, escrigui la seva adreça de correu-e sota de les afiliacions dels autors.

Dates importants

Les dates per a la presentació, l’arbitratge i la publicació de treballs són les següents:

Data límit enviament pòsters 7 de març de 2021 (23:59h)
Confirmació pòsters seleccionats 31 de març de 2021
Data límit enviament àudio-, vídeogravació  pòster 19 d’abril de 2021 (23:59h)

Envia’ns la teva contribució